Monday, October 31, 2011

दम आलू

दम आलूची भाजी खातांना जर कविता सुचली तर तिचं शीर्षक काय असेल ?
...
..
...
..
..
..
..
..
- दमलेल्या आलूची कहाणी !

:)

reference:
http://marathikavitasangrah.com/?p=1597

No comments: